2xSYBR Green qPCR mix
db

2xSYBR Green qPCR mix

A termék ára: 50 000 Ft

2xSYBR Green qPCR mix 4 x 1, 25 ml

Cat.No.: UPC1191